אתר פלסטין ניוז מדווח על כניסתם של יהודים לחצרות מסגד אל אקצא מדי יום במהלך השבוע וביצוע של טקסים "תלמודיים" בחצרות המסגד

דיווח באתר פלסטין ניוז העזתי מיום 19 באוקטובר פרסם תמונות המתעדות, כנטען בפרסום, את כניסתם של 'מתנחלים' לחצרות מסגד אל-אקצא ביום רביעי, וביצועם של טקסים 'תלמודיים', כלשון הכתבה
Facebook
Twitter
WhatsApp

דיווח באתר פלסטין ניוז העזתי מיום 19 באוקטובר פרסם תמונות המתעדות לטענתו את כניסתם של מתנחלים לחצרות אל-אקצא ביום רביעי.

במסגרת זאת וכפי שתואר בדיווח, 'המתנחלים', כלשון הכתבה, "ערכו סיורים פרובוקטיביים וטקסים תלמודיים בחצרות המסגד". (1)

עוד תואר במסגרת הפרסום כי כניסות של יהודים למסגד אל-אקצא בירושלים מתרחשות, כנטען בכתבה, בכל יום במהלך אמצע השבוע בשעות הבוקר והערב. (2)

(1) www.felesteen.news – פורסם ביום 19.10.2022

(2) www.felesteen.news – פורסם ביום 19.10.2022

עשוי לעניין אותך

פרויקטים מיוחדים

כתבות אחרונות

דילוג לתוכן