האיחוד האירופי

צילום: artjazz / Shutterstock.com

האיחוד האירופי מהווה אחת מהישויות הכלכליות והפוליטיות המשמעותיות בעולם אשר חולשת על אוכלוסייה בסדר גודל של כ-450 מיליון בני אדם ביבשת אירופה אשר מוצאה מ-27 מדינות החברות באיחוד. היוזמה להקמתו של האיחוד האירופי החלה בעקבות קרבות מלחמת העולם השנייה ולאחר תום המלחמה.

הרעיון בבסיסו של האיחוד האירופי מבטא את השאיפה להבטחת שלום באמצעות הקמת ארגון שיאגד את מדינות אירופה, יקיים אינטגרציה כלכלית ויעודד שיתוף פעולה ביניהן לצד תלות כלכלית.

לאורך השנים הצטרפו לאיחוד האירופי מדינות נוספות, מה שהעלה את השפעתו של הארגון ועוצמתו בזירה הגלובאלית וביחסים הבינלאומיים.

האיחוד האירופי
צילום: Ikars / Shutterstock.com

האיחוד האירופי בראייה היסטורית: אמנת פריז וקהילת הפחם והפלדה

ההרס והחורבן שגרמה מלחמת העולם השנייה דחפו את מדינות אירופה לחפש דרך אשר בעזרתה יימנעו מלחמות ועימותים נוספים בעתיד.

בתחילה התאגדו מס' מצומצם של מדינות, ובהן צרפת, איטליה, מערב גרמניה הולנד, בלגיה ולוקסמבורג להקמת קהילת הפחם והפלדה האירופית (ECSC) אשר נוסדה בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים בהתאם להסכמות שעוגנו באמנת פריז.

לאמנת פריז קדמו שורה של אירועים אשר התרחשו בעיקרם בשנת 1948, ובהם החתימה על הסכם בריסל אשר בעקבותיו נוסד האיחוד המערבי, הקמת הארגון לשיתוף פעולה כלכלי-אירופי (אשר לימים יהפוך ל-OECD), כינוס קונגרס האג וייסודה של מועצת אירופה.

מאחורי הרעיון להקמת הקהילה עמד שר החוץ הצרפתי רובר שומאן, אשר שאף לעודד תלות ושיתוף פעולה כלכלי בין מדינות אירופה באמצעות ארגון משאבי פחם ופלדה שלהן תחת מוסד אחד.

התפתחות האיחוד האירופי: הסכם רומא ואמנת מאסטריכט

לאורך השנים האיחוד האירופי התרחב וקיבל לשורותיו מדינות נוספות. הסכם רומא שנחתם בשנת 1957 הקים את הקהילה הכלכלית האירופית (EEC), שמטרתה ליצור שוק משותף ולקדם אינטגרציה כלכלית בין ששת החברות המייסדות של האיחוד האירופי.

הקמת השוק המשותף היוותה צעד משמעותי עבור מה שלימים יתפתח לכדי האיחוד האירופי, וזאת בין היתר בעקבות ביטול המכסים בין המדינות המשתתפות והקלה על הסחר ביניהן.

בשלב זה הארגון החל להיקרא בשם 'השוק האירופי המשותף', כאשר לאחר מכן שמו שונה ל-'קהילה האירופית' ולבסוף 'האיחוד האירופי', בעקבות החתימה על אמנת מאסטריכט בתחילת שנות התשעים במאה העשרים.

האמנה אשר נחתמה בחודש פברואר בשנת 1992 הוסיפה מאפיינים פוליטיים לקהילת המדינות אשר התאפיינה עד לאותו הזמן בהיבטים כלכליים.

במסגרת זאת ניתן למנות את יצירתו של מטבע אחיד, האירו. בנוסף לכך האמנה עיגנה את שלושת העמודים: עמוד הקהילה, אשר מסדיר את עליונות האיחוד האירופי על חשבון המדינות בקהילת הפחם והפלדה וסוכנות האטום האירופית; עמוד מדיניות החוץ והביטחון, אשר במסגרתו הורחב שיתוף הפעולה האירופאי הפוליטי; עמוד המשפט והפנים אשר הסדיר שיתוף פעולה באכיפת חוק, סוגיות משפטיות וכן הגירה ומקלט.   

בנוסף האיחוד האירופי הרחיב את המדינות החברות בו ואף קיבל לשורותיו מדינות מאזורים נוספים באירופה ובכלל זאת ממרכז ומזרח היבשת וכן מאזור עגן הים התיכון.

בשנים אלו פעלו באירופה שני מחנות פוליטיים מתחרים: הראשון בהובלת צרפת, גרמניה המערבית ואיטליה ואשר כלל את קהילת הפחם והפלדה והשוק האירופי המשותף והשני בראשות בריטניה אשר הובילה את איגוד הסחר החופשי האירופי.

יחסים בינלאומיים
צילום: Triff / Shutterstock.com

המוסדות של האיחוד האירופי: הנציבות האירופית, הפרלמנט האירופי ובית הדין האירופי לצדק

האיחוד האירופי מתבסס על מסגרת ארגונית אשר מורכבת ממוסדות שונים, אשר מוסמכים על קבלת החלטות, העלאת הצעות והמלצות למדינות החברות, יישום רגולציה ומדיניות ועוד.

המוסד הבולט ביותר ובעל הסמכויות המחייבות הינו הנציבות האירופית, אשר פועלת כזרוע המבצעת של האיחוד האירופי, מציעה חקיקה ופועלת להבטחת ציות של המדינות החברות לחוקי האיחוד.

הפרלמנט האירופי הינו מוסד נוסף הפועל במסגרת האיחוד האירופי. ייחודיותו של הפרלמנט נעוצה בעצם העובדה שחבריו נבחרים ישירות על ידי האזרחים של האיחוד האירופי, כאשר הפרלמנט פועל על מנת לייצג את האינטרסים שלהם.

הפרלמנט האירופי מהווה חלק מהרשות המחוקקת של האיחוד האירופי, כאשר הפרלמנט פועל כבית התחתון ואילו מועצת האיחוד האירופי היא הבית העליון ומורכבת משרי ממשלה המשתייכים למדינות החברות באיחוד.

בית הדין האירופי לצדק הינו למעשה בית המשפט העליון של האיחוד האירופי, בעל הסמכות לפרש את חוקי האיחוד האירופי ולהבטיח את יישומם האחיד בין המדינות החברות.

החזון הכלכלי של האיחוד האירופי

אחד ההישגים המרכזיים של האיחוד האירופי הוא הקמת שוק כלכלי אחד אשר מתאפיין במעבר חופשי של סחורות, שירותים, הון ואנשים בין המדינות החברות באיחוד. הקמתו של שוק כלכלי אחד סייע להעמקת הסחר וההשקעות בין מדינות האיחוד, הגביר צמיחה כלכלית ותחרותיות.

הלחימה בצפון כללה ירי טילי נ"ט של חיזבאללה לעבר מוצבי צה"ל בצפון לצד ירי רקטות ליישובים ישראלים מצד חמאס והג'יהאד האסלאמי, וכן ניסיונות חדירה של חוליות מחבלים לשטחה של ישראל.

צה"ל השיב מנגד עם ירי ארטילרי ותקיפות מהאוויר באמצעות מטוסי קרב וכן מטוסים לא מאוישים, אשר הביאו לעשרות הרוגים בקרב שורות חיזבאללה וארגוני הטרור העזתים הפועלים בלבנון. 

חיזבאללה
צילום: Number1411 / Shutterstock.com

מדיניות ומטרות של האיחוד האירופי

האיחוד האירופי מתעדף מדיניות שתכליתה לקדם שגשוג וקיימות, לרבות פיתוח חקלאי ואזורי, קיימות סביבתית באמצעות יוזמות למאבק בשינויי האקלים, קידום אנרגיה מתחדשת והגנה על המגוון הביולוגי.

בנוסף, האיחוד האירופי ממלא תפקיד פעיל בקידום שלום, דמוקרטיה וזכויות אדם הן במסגרת גבולות האיחוד וכן מחוצה להן.

מדיניות ומטרות של האיחוד האירופי

בשנים האחרונות האיחוד האירופי מתמודד עם אתגרים וביקורות רבות, וזאת על רקע פרישתה של בריטניה מהאיחוד המכונה 'ברקזיט', אשר מדגיש את השסעים בתוך האיחוד.

בנוסף, בשנים האחרונות אירופה עדה לעלייתן של מפלגות ימין יורוסקפטיות המעלות ספקות באשר ליתרונות הגלומים בחברות באיחוד האירופי עבור מדינותיהם, אגב טענות לאי שוויון ולריחוק השורר בקרב בעלי תפקידים במוסדות הארגון.

יתרה מכך, האיחוד האירופי מתמודד עם סוגיות כמו הגירה ורב תרבותיות, פערים כלכליים בין המדינות החברות בו וטענות לפערים דמוקרטיים בקרב חברותיו. לצד האמור טענות נוספות המופנות כנגד האיחוד מתמקדות בקשיים בירוקרטיים ופגיעה בריבונות הלאומית של המדינות, היבטים אשר העלו מס' תנועות מחאה בשנים האחרונות בקרב חברותיו.

השפעתו של האיחוד האירופי

השפעתו של האיחוד האירופי על הנעשה בזירה הבינלאומית נובעת לאור עוצמתו הכלכלית של האיחוד הממצבת את הארגון כשחקן בולט בכל הקשור להתקשרויות מסחריות עם מדינות אחרות ומספקת לו יתרונות בהליכי משא ומתן.

יתרה מכך, האיחוד האירופי נוטה לקדם תפיסות פוליטיות ואידאולוגיות המזוהות עם היבטים הומניים, דמוקרטיה במובנה המהותי, זכויות אדם ושלטון החוק במסגרת היחסים הבינלאומיים.

בנוסף לכך האיחוד מהווה חלק מתנועת הגלובליזציה הכלכלית ופועל על מנת לחזקה, בדרך ליצירה של עולם מקושר והפחתת חסמים ומגבלות בין מדינות. פעילות זו של האיחוד מתמודדת עם תגובות נגד המגיעות בין היתר ממעצמות מתחרות, ובהן רוסיה וסין.

תוכן עניינים

פרויקטים מיוחדים

דעות ופרשנויות

דילוג לתוכן