פרסום באתר The Jewish Chronicle, המתבסס על דוח הערכה שנתית של המכון למדיניות העם היהודי: נתונים מהשנה האחרונה מעידים על עלייה באנטישמיות בארה"ב ואירופה עקב סוגיות גאו-פוליטיות ושינויים בפוליטיקה הלאומית

בהתאם לדוח של המכון למדיניות העם היהודי, אשר סוקר בין היתר את ההתפתחויות האחרונות באנטישמיות באירופה וארה"ב, כ-45% מהיהודים בצרפת מדריכים את ילדיהם שלא לחשוף את זהותם היהודית, וכ-40% מהיהודים בגרמניה חשו מקופחים ומאוימים בשנה האחרונה
Facebook
Twitter
WhatsApp

כתבתו של בן בלוך, אשר התפרסמה באתר Jewish Chronicle ביום 4 באוקטובר 2022, הביאה במסגרתה נתונים מדוח 'הערכה שנתית – הסיטואציה והדינמיקות של העם היהודי' מאת המכון למדיניות העם היהודי, אשר בוחן את האנטישמיות באירופה וארה"ב, לפיהם כמחצית מהיהודים בצרפת מדריכים את ילדיהם שלא לחשוף את זהותם היהודית.

בהתאם לכתבה, דוח ההערכה השנתית מעלה כי קיימת עלייה באנטישמיות ברחבי ארה"ב ובאירופה עקב סוגיות גאו-פוליטיות ושינויים בפוליטיקה הלאומית. (1)

במסגרת זאת, התמקדות במדינות אירופיות מרכזיות מעלה נתונים מדאיגים. כך למשל, ובהתאם לנתונים בדוח ההערכה השנתית שהובאו בכתבה, בצרפת לבדה כ-20% מהיהודים הצרפתים הותקפו פיזית וכ-37% חשים חוסר ביטחון, כאשר בבריטניה כ-18% מהיהודים חשים לא רצויים. (2)

בנוסף, מהנתונים בדוח אפשר ללמוד, כי כ-40% מהיהודים בגרמניה חשו מקופחים ומאוימים במהלך השנה האחרונה. (3) עוד מדווחים היהודים בגרמניה, כי הינם נתפסים כמי שצריכים לתת דין וחשבון לפעולותיה של ישראל אל מול הפלסטינים, תוך התייחסות למדינת ישראל כאל ישות יהודית כוללנית אשר על בסיסה יש להתייחס ולשפוט את כל היהודים. (4)

בהקשר של גרמניה, וכמפורט בדוח, סקרים שנערכו אף מצביעים, כי כ-33%-25% מהגרמנים תומכים בגלוי במיתוסים אנטישמיים, אשר חלקם קשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני. (5) כך למשל 30% מהמשתתפים בסקר אשר תואר בדוח ו-59% מהתומכים במפלגת אלטרנטיבה לגרמניה מצדדים באמרה לפיה "מה שהיהודים עושים עם הפלסטיניים היום אינו שונה ממה שעשו הנציונל-סוציאליסטיים עם היהודים". (6)

אגב כך וכמתואר בכתבתו של בלוך ובהתאם לדוח ההערכה, האירועים האנטישמיים אשר תועדו בהתאם לדוח משויכים לשני הצדדים של המפה הפוליטית, הימין והשמאל, כאשר במקרה של האחרון האנטישמיות מוסוות תחת ארשת של פעילות למען זכויות אדם ושוויון, תוך התייחסות לישראל כאל המעוז הקולוניאלי האחרון שיש לפרקו. (7)

(1) www.thejc.com – פורסם ביום 4.10.2022

(2) www.thejc.com – פורסם ביום 4.10.2022

(3) www.jppi.org.il – Annual Assessment: the Situation and Dynamics of the Jewish People – פורסם בחודש בספטמבר 2022

(4) www.jppi.org.il – Annual Assessment: the Situation and Dynamics of the Jewish People – פורסם בחודש בספטמבר 2022

(5) www.jppi.org.il – Annual Assessment: the Situation and Dynamics of the Jewish People – פורסם בחודש בספטמבר 2022

(6) www.jppi.org.il – Annual Assessment: the Situation and Dynamics of the Jewish People – פורסם בחודש בספטמבר 2022

(7) www.thejc.com – פורסם ביום 4.10.2022

עשוי לעניין אותך

פרויקטים מיוחדים

כתבות אחרונות

דילוג לתוכן