הסכם הגז עם לבנון

צילום: Netpixi / Shutterstock.com

הסכם הגז עם לבנון נחתם בחודש אוקטובר 2022 וזאת בהמשך למו"מ ומגעים אשר התקיימו בין ישראל ללבנון בתיווכן של מדינות נוספות ובראשן ארה"ב מאז שנת 2020. 

הסכם הגז, המכונה גם הסכם הגבול הימי או הסכם תיחום הגבולות הימיים בין ישראל ללבנון, נועד להסדיר מחלוקת בין לבנון לישראל על רקע תביעתן של המדינות על שטח בגודל של כ-800 קמ"ר הממוקם מול חופיהן, המכיל משאבי גז טבעי ובכלל זאת מאגרי הגז קנא וכריש (בסמוך לכריש ממוקמת אסדת כריש). 

בהמשך לגילוי מרבצים של גז טבעי מול חופי ישראל נוצרה מחלוקת בין המדינות, עקב ההערכות לפיהן ייתכן כי חלק מהמאגר מצוי בשטחה הטריטוריאלי של לבנון בהתבסס על שיטות שונות לסימון הגבולות הימיים אשר אומצו על ידי שתי המדינות.

חידוש המו"מ על הסכם הגז עם לבנון על רקע עיכובים בהפקת הגז באסדת כריש

בשנת 2020, על רקע עיכובים בתהליך הפקת הגז באסדת כריש כתוצאה ממגיפת הקורונה, טענה לבנון כי שדה הגז בשטחה של ישראל משתייך לאזור הכלכלי של לבנון. על אף שבתחילה ישראל דחתה את טענותיה של לבנון, הצדדים החלו את המו"מ על הסכם הגז עם לבנון אשר נקלע למבוי סתום בעקבות תביעות שונות אשר עלו מהצד הלבנוני.

המו"מ על הסכם הגז עם לבנון התחדש בחודש ינואר 2022, בהמשך למינויו של עמוס הוכשטיין למתווך מהצד האמריקאי. 

המגעים לוו במתיחות בין הצדדים בעקבות הפעילות אשר התקיימה באסדת כריש ופיתוח המאגר כהכנה לתחילתם של הקידוחים ומתוך מטרה לאתר מרבצי גז בטריטוריה. בתגובה לאותם אירועים החל חיזבאללה לאיים בתקיפה של האסדה במידה ותחל הפקה של גז מהמאגר, ובכלל זאת עשיית שימוש במל"טים לצורך כך על ידי ארגון הטרור הלבנוני. לאחר הצעת פשרה שהועלתה על ידי המתווך האמריקאי עברו מס' טיוטות נוספות של ההסכם בין הצדדים.

ביום 13.10.2022 ישראל הצהירה כי המו"מ עבר לשלב האחרון. בהתאם לנוסח הסופי של הסכם הגז עם לבנון הוחלט כי מאגר כריש בו ממוקמת אסדת כריש יישאר בשליטה ישראלית, כאשר שדה גז מקביל שהוקם בלבנון (שדה קאנא) יישאר בשליטה לבנונית ויתופעל על ידי חברת אנרגיה צרפתית, בתמורה לתשלום תמלוגים לישראל. בהמשך לכך הסכם הגז עם לבנון נחתם ביום 27.10.2022.

הסכם הגז עם לבנון
קרדיט: Gil Cohen Magen / Shutterstock.com

תגובת חיזבאללה להסכם הגז עם לבנון

חיזבאללה הגדיר את ההסכם כניצחון גדול ללבנון, לאזרחיה ולהתנגדות, בהדגישו כי ההסכמות הושגו ללא הכרה בישראל ונורמליזציה עמה. מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה הדגיש באותו הקשר שאף אין מסמך אחד שחתום הדדית על ידי שתי המדינות. עוד ציין הארגון כי הסכם הגז עם לבנון אינו מעניק לישראל ערבויות ביטחוניות. בעקבות החתימה הורה נסראללה על סיום הכוננות המיוחדת שהוכרזה מטעם ארגון הטרור ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בלבנון בעקבות המחלוקת.

ההשלכות הכלכליות של הסכם הגז עם לבנון

הסכם הגז משקף וויתור ישראלי על מרבית השטחים שהיו מצויים במחלוקת עם לבנון, המהווים חלק מהמים הכלכליים בסביבת הגבול בין המדינות, אשר שליטה בהם מזכה בזכויות כלכליות על הגז אשר יופק מהמאגרים. 

ההסכם מעגן את זכותה של ישראל לקבלת תמלוגים כתוצאה מהפקת הגז בשדה קאנא הממוקם מעבר לקו הגבול של המים הכלכליים עליו הוסכם במסגרת המגעים. גבול כאמור המכונה גם קו 23 משקף שטח קטן בכ-400 קמ"ר בהשוואה לקו הגבול הקודם שהיה קיים בין המדינות עובר להסכם תיחום הגבולות הימיים ולתביעתה המקורית של ישראל. 

מנגד הסכם הגז עם לבנון מזכה את לבנון ברווחים כלכליים עליהם למעשה וויתרה ישראל, אשר יבואו לידי ביטוי באמצעות הגז אשר יופק משדה קאנא, המקביל לאסדת כריש ומצוי בשטח הלבנוני. לצד אבדן הרווח העתידי הפוטנציאלי מהגז אשר יופק (ככל ויופק) בשדה קאנא, ההסכם מבהיר ומאשר את בעלותה של ישראל על שדה כריש. בנוסף לכך, הסכם הגז עם לבנון אינו עורך שינוי בגבול היבשתי בין המדינות ובמקום זאת מסדיר את הגבול הימי הכלכלי בלבד.

חיזבאללה
קרדיט: mohammad kassir / Shutterstock.com

חלקות התגמולים לישראל על פי הסכם הגז עם לבנון

בהתאם להסכם הגז עם לבנון, לפני פיתוח המאגר (המצוי כאמור בחלקו בשטח לבנון ובחלקו בשטחה של ישראל) על ידי השותפות האיטלקית-צרפתית וכתנאי לכך, ישראל והשותפות יקבלו החלטה יחדיו בדבר חלוקת התגמולים לישראל, וזאת ככל ואכן יימצא גז במאגר קאנא. 

היקף התגמולים יושפע מאופן חלוקת השטחים הכלכליים בין ישראל ולבנון, בהתאם להסכמות בין המדינות, ומהיקפי הגז שיימצאו בכל שטח בשני צידי הגבול הכלכלי. לישראל ניתנה זכות ווטו באשר לפתרון הנוגע לחלוקת התגמולים, כאשר ללא הסכמתה מאגר הגז לא יפותח. 

לצד אבדן הרווחים העתידי מצד ישראל עקב הוויתור על חלק ניכר מהשטח הכלכלי, גורמים התומכים בהסכם נוטים לתת דגש לכך כי לולא החתימה על הסכם הגז עם לבנון התאגידים הזרים לא היו מתחילים את תהליך הקידוח וחיפוש הגז, דבר שהיה מונע באופן מוחלט הכנסות ורווחים כתוצאה המאגר לשני הצדדים.

ההשלכות הביטחוניות של הסכם הגז עם לבנון והמשמעויות לאסדת כריש

הסכם הגז מותיר בידי ישראל רצועה בעומק של 5 ק"מ מקו החוף, ומשכך מאפשר למערכת הביטחון הישראלית לשמר את כוחה ואת יכולות ההגנה של ישראל בסביבה הימית. בנוסף לכך הסכם הגז עם לבנון הביא להורדת המתח בין ישראל ולבנון, ובייחוד מול ארגון חיזבאללה, בכל הקשור להפקת הגז בשדה כריש באמצעות אסדת כריש.

כזכור, חיזבאללה איים בפגיעה באסדת כריש במקרה שבו ישראל תחל בהפקת הגז מהמאגר שבשטחה לפני שייחתם הסכם הגז עם לבנון להסדרת התנאים להפקת הגז במאגר קאנא הלבנוני. דבריו של ארגון הטרור הגיעו לנקודת רתיחה בהמשך לשיגורם של מל"טים לכיוונה של אסדת כריש, אשר לפי חלק מהערכות היוו איתות אזהרה מצד הארגון לישראל. 

חזית הפעולה האסלאמית אשר הוקמה על ידי חיזבאללה, שהיווה הגורם הדומיננטי בה, פרסמה מעת לעת הצהרות ואיומים לתקשורת בדבר פעולות אשר יינקטו במקרה שבו הצדדים לא יגיעו להסכמות. דבר זה יכול היה להשליך לרעה על יכולה של ישראל ליהנות מהפירות והרווחים הנוגעים למאגר הגז המצוי בשטחה, ועליו אחראית אסדת כריש.

הסכם הגז עם לבנון - יתרון או חסרון לישראל

יש לציין כי חלק ניכר מהפרשנויות באשר ליתרונותיו וחסרונותיו של הסכם הגז ומשמעויותיו, לצד פרסומים בתקשורת העוסקים בסיקורו, מפרידים במידה רבה בין ההיבטים הכלכליים להיבטים הביטחוניים של העסקה. כפי שצוין לעיל, ההסכם מסייע בהורדת מפלס המתיחות בין ישראל, לבנון וחיזבאללה, ומונע עימות עם חיזבאללה בטווח הזמן הקצר סביב סוגיית הגז בסביבת הגבול הימי בין ישראל ולבנון. 

כמו כן הסכם הגז מאפשר להתחיל את תהליך הפקת הגז ממאגר כריש באמצעות אסדת כריש, ואת הקידוחים במאגר קאנא הלבנוני על ידי השותפות הזרה, אשר מטרתם לנסות ולאתר מצבורי גז במאגר.

מבחינת היתרונות הכלכליים הנלווים להסכם הגז בעבורה של ישראל, במקרה של גילוי גז והפקתו ממאגר קאנא, צפויה ישראל לקבל תמלוגים בשווי של עשרות מיליוני דולרים בכל שנה. בנוסף לכך, מהצד הלבנוני ההסכם מאפשר ללבנון להפיק רווחים כלכליים בהיקף נרחב במקרה של גילוי מצבורי גז במאגר הלבנוני, דבר אשר יכול לסייע לארץ הארזים להיחלץ מהמשבר הכלכלי בו היא שרויה בשנים האחרונות. 

היבטים אלו כוללים במסגרתם משמעויות חיוביות על ישראל, על רקע ההנחה כי החמרה במשבר הכלכלי בלבנון עלולה להוביל להתחממות בגזרה הצפונית של ישראל וזאת בייחוד על רקע הקיבעון הפוליטי הקיים בלבנון.

תוכן עניינים

פרויקטים מיוחדים

דעות ופרשנויות

דילוג לתוכן